HP

hp-header

Hewlett-Packard Company (HP) jedan je od najvećih svjetskih proizvođača kompjutera i računarske opreme. Kao lider među tehnološkim kompanijama na globalnom nivou, HP je prisutan u gotovo svim zemljama svijeta. HP razvija i proizvodi računare, memorije, mrežnu opremu, štampače, kao i potrošne materijale za računarsku opremu. Njihova poslovna strategija usmjerena je ka kontinuiranom održavanju liderske pozicije, inovacijama, a prije svega ka razvoju proizvoda vrhunskog kvaliteta.

www.hp.com